Schoenendansje

Door Tessa Totaaltheater // juli 4

Hierbij (onderaan de pagina) een bewegingsliedje voor jonge kinderen. Met behulp van dit liedje kun je samen met de kinderen lekker zingen en dansen.

Dansplezier en stemexpressie

Dansplezier en stemexpressie wordt bij het ervaren van dit bewegingsliedje gestimuleerd. Het samen dansen draagt bij aan het maken van contact, we ontdekken ons lichaam en de bewegingen die ons lichaam kan maken. We ontdekken en onderzoeken ook de kracht en de ruimte om ons heen. Tijdens het dansen laat je jezelf zien en kun je ook de ander zien. Het zingen op diverse manieren draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen, ze laten zichzelf horen en luisteren ook naar de ander.

Mijn ervaring met dit liedje is dat kinderen zich steeds beter gaan focussen de bewegingen die ze zingen willen ze ook heel graag goed uitvoeren.

Daarnaast oefenen we al zingend de taalvaardigheid en de termen links en rechts. ( begeleiding: wijs eventueel in de juiste richting terwijl je mee danst)

Aanleren in fases

Fase Oriënteren: Tijdens de oriënterende fase gaan we met de kinderen onze voeten/ schoenen onderzoeken. Spreek eerst eens over de schoenen die iedereen aan heeft. wat vind je mooi? Waarom. Hoe zitten jouw schoenen? Wat zijn overeenkomsten tussen alle schoenen? wat zijn de verschillen? 

Spelletje: Willen alle blauwe schoenen stampen naar de deur? Alle witte schoenen huppelen rond door de klas ( in deze corona tijd door de kamer) Alle glitterschoenen mogen dansen naar het raam. enzovoort. 

Dansen: We zitten eerst op een stoel. Zet het liedje circus op ( bovenaan de pagina)  en beweeg eerst eens met je tenen, alleen je tenen. Daarna beweeg je alleen met 1 voet, daarna met de andere voet. Weet iemand een andere beweging met de voeten? Probeer eens uit en doe eens mee? Ga nu eens staan en onderzoek hoe we met onze voeten/ schoenen kunnen dansen. We kunnen draaien, stampen, tillen, twisten. Wie heeft er nieuwe ideeën?

Fase Onderzoeken:  Tijdens deze fase mogen jullie (schone) schoenen pakken. We gaan ermee dansen, op een bijzondere manier, we doen de schoenen aan onze handen. Doe nu het liedje – schoenendans aan. ( onderaan de pagina)  Luister naar het liedje en laat de schoenen het dansje uitvoeren.

Doe de muziek nogmaals aan, dans weer met de schoenen aan je handen en probeer eens mee te zingen.

Fase uitvoeren: We gaan nu allemaal staan, zingen 1 keer zonder de muziek en volgen de pasjes zoals ze hieronder omschreven staan. Daarna dansen en zingen we het schoenendansje met muziek.  VEEL PLEZIER! 

Misschien kun je het dansje zelfs opnemen voor opa en oma zodat ze even blij worden van jullie vrolijke voorstelling. 

Schoenendans 

 • Een stapje naar voren een stapje terug, ( Stapje naar voor en terug)
 • de voeten nu samen en ren nu heel vlug, ( Voeten tegen elkaar en rennen op je plek)
 • ren waar je nu bent dan in het rond ( Rennen op je plek en rondje om jezelf rennen)
 • nu mag je hard stampen hier op de grond. ( Stamp zo hard je kan)
 • Twist met je voeten wiebel ze goed. ( Wiebelen met je voeten, op je eigen manier)
 • Nu weten je schoenen hoe je dansen moet. (  Blijf wiebelen met je voeten, op je eigen manier)
 • 2 stapjes naar rechts, twist op je plek ( Doe twee stapjes naar rechts en weer wiebelen met je voeten)
 • schuif nu naar links en wiebel eens gek ( Maak een grote schuif naar links, wiebel lekker gek met je hele lichaam)
 • Muzikaal tussenstukje ( Doe een high five met iemand) en nu in de tijd van corona zwaai je naar iemand uit je gezin. 

Fase Evalueren: geef antwoord op de volgende vragen

 1. Het leukste was……..
 2. Nu heb ik leren……….
 3. Het moeilijkste was……….
 4. Mijn voeten voelen……….

5 inspiratie oefeningen: 

De 5 verschillende inspiratie oefeningen bevatten veel belangrijke aspecten die te maken hebben met de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Aandacht hebben voor jezelf en de ander, samenwerken, jezelf laten horen en onderzoeken zijn binnen mijn lessen altijd zeer belangrijk.

Bij dit liedje kun je verschillende inspiratieoefeningen inpassen:

oefening 1:  We staan samen in een kring. We zingen het liedje op vier verschillende manieren ( deftig, stoer, boos, heel lief) ( doel: stemexpressie, zangplezier, muzikale ontwikkeling)

oefening 2: Een ontzettende leuke oefening als de groep elkaar al wat langer kent: Maak een kring en ga allemaal met de rug naar de kring toe zitten. Om de beurt mag er iemand midden in de kring gaan staan ( Maar niemand ziet wie het is) De middelste zingt mee en als je denk dat je weet wie het is…steek dan je vinger op. ( Doel: luisteren, ontwikkeling zelfvertrouwen, jezelf laten horen, durven)

oefening 3: We verdelen de groep in 2 rijen tegenover elkaar, De ene rij zingt de andere rij danst en wissel om. bij elk tussenstukje loop je naar elkaar toe, draai je samen een rondje en ga je weer snel naar je plek. ( doel: presentatie vaardigheden, jezelf laten horen en zien, de ander zien)

oefening 4: We staan allemaal op een grote plek in de ruimte en we zingen en dansen de eerste keer allemaal samen, De tweede keer zingen en dansen alleen de jongens en staan de meisjes stokstijf stil,  De derde keer zingen en dansen alleen de meisjes en staan de jongens stokstijf stil. De vierde keer weer allemaal samen zingen en dansen tegelijkertijd. ( doel: Luisteren, presenteren, ruimte ontdekken)

oefening 5: We staan allemaal in 2 rijen tegenover elkaar. De eerste keer de ene rij zingt en de andere rij danst, Dan wisselen we om. De derde keer zingen we helemaal niet maar dansen we alleen. En de vierde keer zingen en dansen tegelijk! ( doel: Luisteren, presenteren, ruimte ontdekken)

Dankjewel
Zonder Jannemiek Musters was de begeleidingsband van dit bewegingsliedje er niet geweest. Bedankt voor je geweldige werk.

schoenendansje